S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

NOVINKY

arr3Všeobecné zdravotné problémyLiečebnú lampu s polarizovaným svetlom je možné použiť ako prevenciu proti chorobám a tiež ako... arr3Vlastnosti svetla biolampyVlastnosti svetla liečebnej lampy •             Svetlo liečebnej biolampy je lineárne polarizované... arr3Kniha Liečba svetlom a farebnou terapiou už v predajiS radosťou Vám oznamujeme, že už máme na sklade dlho pripravovanú knihu Liečba svetlom a farebnou...

» Ochrana osobných údajov

 Ochrana osobných údajov internetového obchodu

www.medilight.sk 

(platné od 01.10.2018)

Informácie o spracúvaní osobných údajov členov štatutárnych orgánov a kontaktných osôb zmluvných partnerov a potenciálnych zmluvných partnerov

 
Označenie prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť MediLight s. r. o., so sídlom Rudlovská 53, 974 01  Banská Bystrica, IČO: 51952548.  Spoločnosť je  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica vložka č. 35154/S., oddiel Sro, (ďalej len spoločnosť „MediLight“). Kontaktné údaje spoločnosti MediLight sú nasledujúce: biolampamedilight@gmail.com,  telefón: +421 918 359 789.

Spracúvané osobné údaje

Spoločnosť MediLight spracúva osobné údaje členov štatutárnych orgánov a kontaktných osôb zmluvných partnerov a potenciálnych zmluvných partnerov spoločnosti MediLight v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, označenie zmluvného partnera (obchodné meno a sídlo spoločnosti) a pracovná pozícia.

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je získavanie nových zmluvných partnerov, uzatvorenie a plnenie zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou MediLight a zmluvným partnerom.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) – oprávnený záujem spoločnosti MediLight.

Oprávnený záujem

Oprávneným záujmom spoločnosti MediLight je získavanie nových obchodných partnerov, rozvoj jej obchodných aktivít, uzatvorenie zmluvného vzťahu, plnenie vzájomných práv a povinností medzi spoločnosťou MediLight a jej zmluvným partnerom.

Informácie o nevyhnutnosti spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou MediLight je nevyhnutné na zabezpečenie oprávneného záujmu spoločnosti MediLight.

Doba spracúvania osobných údajov

Osobné údaje budú uchovávané po dobu 3 rokov a následne po dobu stanovenú priamo príslušným právnym predpisom alebo v súlade s príslušným právnym predpisom.

Práva dotknutej osoby (t. j člena štatutárneho orgánu alebo kontaktnej osoby) súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.
Ak sa ako dotknutá osoba domnievate, že ste priamo dotknutý/á na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania.

Možnosti kontaktovania spoločnosti MediLight

Spoločnosť MediLight je možné kontaktovať ohľadom spracúvania osobných údajov a využiť práva uvedené vyššie prostredníctvom písomného listu doručeného na adresu sídla spoločnosti MediLight s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby, zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo telefonicky na vyššie uvedených telefónnych číslach.

 

 

      Informácie o spracúvaní osobných údajov                                        Podmienky ochrany osobných údajov

                     

 

 

N2NkNzA